Hvad dækker garantien?

Garantien dækker alle fejl på hardwaren, altså alle fysiske komponenter i og på computeren.

Undtaget er batteriet, hvor vi yder 12 måneders garanti.

Powered by BetterDocs