Hvad dækker garantien ikke?

Følgende er ikke inkluderet i vores garanti:

  • Normal slidtage af udstyret
  • Normal slidtage af batteriet. Bemærk at “Need service” eller “Soon service” advarsler kan forekomme, grundet cyklusser på batteriet.
  • Hvis udstyret er bøjet, har vandskade eller hvis funktioner såsom skærmglas, tastatur, trackpad og porte (fx USB) er gået i stykker på grund af forkert brug, fx. ved at udstyret er blevet tabt eller har ramt noget.
  • Softwarefejl, herunder fjernelse af virus og anden malware
  • Skader sket ifm. forsendelse af udstyret til os, på grund af din uagtsomhed. Du er ansvarlig for at pakke udstyret korrekt ind til forsendelse.
  • Hvis serienummer er fjernet eller gjort ulæseligt på anden måde
  • Garantien bortfalder hvis udstyret er blevet fysisk åbnet, eller hvis udstyret er blevet repareret af kunden selv eller en 3. part uden Green Heroes skriftlige samtykke

Hvis du modtager en erstatningsenhed, er garantien fortsat gyldig fra datoen for den oprindelige købsdato. Hvis du sælger udstyret til en ny ejer inden for garantiperioden, er du ansvarlig for at informere Green Heroes om ejerskabsændringen for at sikre, at den nye ejer er berettiget til garantien. Garantiudvidelser kan ikke overføres og gælder kun for dig som den oprindelige køber.

Vi forbeholder sig retten til at opkræve 150 DKK for leveringsomkostningerne i tilfælde, hvor du var eller burde have været klar over, at garantien er ugyldig.

Powered by BetterDocs