Garantibetingelser

Generelle oplysninger
Ud over de officielle forbrugerlove og -bestemmelser, der regulerer produktgarantier, påtager vi os de garantibetingelser, der er angivet på denne side for alle produkter, der sælges via denne hjemmeside. Garantiperioden er fastsat af forhandleren med et obligatorisk minimum på 12 måneder.

Forudsætning og garantiens omfang
Garantien dækker alle tekniske aspekter af det købte produkt. Forhandleren garanterer at levere et produkt til køberen, der er fri for materiale-, produktions- eller strukturelle skader, med de videnskabelige og tekniske standarder på fremstillingstidspunktet som det gældende benchmark. Det er vigtigt, at produktfejlen, der er ansvarlig for skaden, dateres tilbage til det nævnte tidspunkt. Et krav om erstatning på grund af følgeskader er kun gyldigt inden for rammerne af gældende love og regler.

Denne garanti begynder på købsdatoen i en periode, der er angivet af forhandleren, mens den forlænges i tilfælde af reparation eller udskiftning.

Garantien er gyldig fra købsdatoen i den periode, der er angivet af forhandleren. Hvis enheden repareres eller udskiftes, forlænges garantiperioden til minimum 6 måneder. (Hvis den resterende garantiperiode på tidspunktet for reparation eller udskiftning er længere end 6 måneder, vil garantien være upåvirket). Eksempel: Hvis en enhed har en resterende garantiperiode på 8 måneder og udskiftes på grund af en defekt, forbliver garantiperioden for udskiftningsenheden på 8 måneder. Men hvis den resterende garantiperiode for den defekte enhed kun er 4 måneder, forlænges garantiperioden for erstatningsenheden til 6 måneder.

Derudover skelner vi mellem to typer garantisager. Hvis kun én komponent udskiftes, forlænges garantien kun til mindst 6 måneder for den udskiftede komponent (f.eks. kamera). Men hvis hele enheden udskiftes, forlænges garantien for hele udskiftningsenheden til mindst 6 måneder.

En kunde kan udøve sin ret til garanti ved at fremsætte et skriftligt krav til forhandleren inden for garantiperioden. Som en forudsætning for et garantikrav skal en kunde indberette produktfejlen inden for en periode på højst én måned efter at have opdaget eller burde have opdaget fejlen. Kunden er forpligtet til at bevise, at garantien er gyldig (dvs. ved fremsendelse af faktura).

Garantier og returneringer
Vi har ret til at reparere eller udskifte en enhed. Som regel vil den gamle enhed repareres, hvis det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, sørger vi for en udskiftning.

I tilfælde af udskiftning vil den gamle enhed blive erstattet gratis af en enhed af samme eller højere kvalitet (samme kvalitet og kvalitet på tidspunktet for garantikravet og af samme type).

Alternativt kan Green Heroes tilbagebetale værdien af apparatet til forbrugeren. Hvis forhandleren vælger at refundere apparatets værdi og bekræfter dette skriftligt, beholder Green Herre apparatet og refunderer forbrugeren apparatets værdi ved modtagelsen.

Procedure for garantikrav
Skulle du støde på problemer med din enhed, der er dækket af garantibetingelserne nævnt ovenfor, bedes du kontakte Green Heroes  kundeservice på [email protected].

Green Heroes vil registrere dit garantikrav. Green Heroes sender efterfølgende en e-mail sammen med en returseddel, der giver dig mulighed for at sende varen tilbage til Green Heroes uden beregning.

Sørg for, at varen er pakket på en sikker og korrekt måde. Hvis den originale emballage ikke længere er tilgængelig, skal du bruge en stabil og professionel emballage i stedet (f.eks. en papkasse med tilstrækkeligt indpakningsmateriale; en foret kuvert betragtes ikke som stabil emballage).

Vigtigt: kun ved at bruge retursedlen til at sende enheden tilbage til forhandleren er forsendelsesprocessen gratis.

Efter modtagelsen vil forhandlerens teknikere inspicere enheden. Kunden vil efterfølgende modtage en statusrapport og, hvis det er berettiget, en erstatningsenhed. I tilfælde af monetær returnering vil kunden modtage købsprisen via den betalingsmetode, der blev brugt under transaktionen. Bemærk venligst, at transport/forsendelse af en enhed kun er tilladt med forudgående samtykke fra Green Heroes.

Forudsætninger og udelukkelser
En forudsætning for en gyldig garanti er korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, samt overholdelse af brugervejledningen som anført i producentens manual. I tilfælde af uansvarlig, uregelmæssig eller ukorrekt brug bortfalder garantien.

Eksempler på ukorrekt/uansvarlig brug er:

 • Ødelagt display og/eller kabinet
 • Vandskader
 • Elektriske skader forårsaget af opladere, der ikke er godkendt af producenten af den købte enhed
 • Download og installation af software, der ikke er godkendt af producenten af den købte enhed (inkl. apps osv.)

Omfanget af garantien omfatter ikke:

 • Udvidelige dele, såsom eksterne hukommelseskort eller hætter til kameraer eller objektiver.
 • Beskadigelse af skrøbelige produktelementer, såsom glas, display og linser.
 • Forbrugsvarer, såsom batterier (hvis batterilevetiden forbliver i overensstemmelse med producentens specifikationer).
 • Små uoverensstemmelser mellem den faktiske tilstand og den nominelle tilstand af produktet, som ikke påvirker funktionaliteten
 • Fejl eller skader som følge af fejlbetjening af produktet, skader forårsaget af miljøet, kemikalier eller rengøringsvæsker.
 • Produktskade forårsaget af montering/installation eller transport

Garantien bortfalder i tilfælde af:

 • Manglende overholdelse af monterings-, vedligeholdelses- eller plejeinstruktionerne i brugervejledningen
 • Skader forbundet med almindelig slitage (dvs. tegn på brug af kabinettet og/eller displayet) eller forsætlig beskadigelse
 • Ukorrekt aktivering
 • Skødesløs eller mangelfuld vedligeholdelse
 • Skader, der åbenbart er forårsaget af forkert brug af enheden
 • Skader forårsaget af miljøet eller naturens handlinger (dvs. naturkatastrofer), herunder, men ikke begrænset til, oversvømmelser, brand eller frost
 •  At åbne enheden eller få den repareret af en anden person eller enhed end den relevante forhandler (så længe forhandleren ikke udtrykkeligt giver sit samtykke til dette i skriftlig form)

Manglende dækning af garantien

Så længe produktskaden ikke er dækket af denne garanti, er kunden forpligtet til at dække transport- og forsendelsesomkostningerne. Herudover vil kunden blive holdt ansvarlig for omkostninger, der opstår ved inspektionsprocessen.

I tilfælde af at kunden får besked om manglende dækning af garantien, samt omkostninger forbundet med reparationsprocessen, og vælger at få produktet repareret, vil kunden blive opkrævet for arbejds- og materialeomkostninger.

Hvis der er opstået skade efter varens levering, er det op til forhandleren at beslutte, om produktet skal repareres på goodwill. I dette tilfælde har kunden ikke en juridisk ret til at få produktet repareret.

Kunden advares også om, at vand- og støv-bestandigheden af indsendte enheder – hvilket er garanteret af producenten – kan gå tabt, når årsagen til skaden fastslås, eller når enheden repareres. Udbyderen påtager sig intet ansvar for dette.

Juridiske rettigheder
Ud over de rettigheder, der er inkluderet i garantien, har kunden visse garanterede juridiske rettigheder. Disse rettigheder, som til tider er fordelagtige for kunden, er ikke begrænset af garantien. Garantien påvirker desuden ikke muligheden for at gøre den oprindelige eller sekundære købers rettigheder gældende over for producenten af det oprindelige produkt.