I anledning af International dag for ingen spild/”Nulaffalds-dag” den 30. marts 2024, så vil Green Heroes gerne udtrykke vores støtte til miljøvenlig cirkulær økonomi. Årets tema for Nulaffalds-dag er: elektronikaffald, der på en gang kan betragtes som et miljømæssigt problem og en værdifuld ressource. Mængden af elektronikaffald, der genereres ved at renovere brugte computere er meget begrænset, men så kan der optimeres på andre ting, f.eks. emballagen.

Af Morten A. Larsen, SoMe-praktikant

International dag for ingen spild eller ”Nulaffalds-dag” er en af de nyeste FN-mærkedage. Dagen blev afholdt for første gang i 2023. Lige fra start har Nulaffalds-dagen handlet om alle mulige former for affald, f.eks.: husholdningsaffald, madspild, tekstiler og kemikalier. I første udgave af Nulaffalds-dagen var der en særlig opmærksomhed på plastikforurening.

Prøv af forestille dig alt det affald, vi normalt kender som husholdningsaffald og affald fra genbrugsstationer, der genereres fra hele verden på et år, i alt 2.3 mia. tons. Tænk dernæst at alt affaldet blev samlet i en kæmpe affaldsdynge, så ville man have et affaldsbjerg, der er større end Mount Everest. Det er et affaldsbjerg større end Mount Everest hvert år og affaldsmængderne er desværre stigende.

De enorme affaldsmængder er ikke alene grimme at se på, de forværrer samtidig, hvad der omtales som de tre planetære kriser: 1. klimakrisen, 2. tabet af natur og biodiversitet og 3. forurening.

Heldigvis har vi allerede mange af de løsninger, der skal til for at dæmme op for ”affaldskrisen”. Gennem nyt produktdesign og mere effektiv affaldsbehandling har vi muligheden for at udvikle en miljøvenlig cirkulær økonomi, der har fokus på genbrug og genudvinding af råstoffer.

Temaet for 2024: elektronikaffald
I Danmark er vi meget glade for elektronik, så glade at forbruget af elektronik er fordoblet gennem de seneste ti år. Det betyder samtidig, at Danmark genererer forholdsvist meget elektronikaffald: 17,7 kg per indbygger per år. Til sammenligning er det globale gennemsnit: 7,3 kg per person om året.
På verdensplan er elektronik den hurtigst voksende affaldskilde. I dag genererer den samlede verden ca. 50 mio. tons elektronikaffald om året. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil mængden af elektronikaffald fordobles til 100 mio. tons i 2050.

Dertil kommer at det globalt set kun er 20 % af elektronikaffaldet, der genbruges. Hvis elektronikaffald ikke behandles korrekt kan det lække giftige tungmetaller til miljøet, f.eks.: cadmium og kviksølv.

Omvendt kan der også genindvindes mange værdifulde naturressourcer fra elektronikaffaldet, hvis der bliver etableret en effektiv affaldsbehandling. Elektronikaffaldet indeholder værdifulde metaller, f.eks.: kobber, sølv, platin og guld. Der kan findes såkaldt kritiske råvarer af særlig strategisk betydning, f.eks.: kobolt, palladium, indium, germanium og bismut. Og endelig kan elektronikaffaldet indeholde sjældne jordarter, f.eks.: scandium og neodymium.

Vidste du at 1 ton printplader indeholder ca. ½ kg guld?

Renoverede computere genererer meget lidt elektronikaffald
Hvis man går på jagt efter affald i Green Heroes lokaler, så finder man ikke ret meget. En forklaring kan være, at detailhandel med brugte renoverede computere ikke genererer ret meget affald, fordi affaldet for det meste opstår i forbindelse med produktionen og når folk skal skaffe sig af med de udtjente produkter. På den måde kan man sige, at Green Heroes ligger et bekvemt sted i computernes livscyklus, hvor der ikke genereres så meget affald.

En anden måde at se det på er at Green Heroes er med til at reducere mængderne af elektronikaffald, fordi medarbejderne på værkstedet redder brugte computere fra at blive til affald ved at renovere dem. På den måde får de computere, der kan bære det et nyt liv. Genbrug af IT-udstyr er en ”win-win-situation”, hvor færre computere bliver kørt på genbrugspladsen og fabrikkerne ikke behøver producere så mange nye computere. I globalt perspektiv er vi med til at spare på ressourcerne, ligesom affaldsmængderne reduceres.

Men tilbage til affaldet hos Green Heroes. Der blev fundet en mindre sort plastikkasse med følgende indhold: en håndfuld kasserede batterier fra bærbare computere, en tom spraydåse fra trykluft og en knust computerskærm. Det affald, der opstår i forbindelse med renovering af computere, består for det meste af batterier og defekte skærme. De to ting kan ikke genbruges hos Green Heroes, mens resten af de kasserede computere bliver gemt til reservedele.

Den sorte kasse er kun blevet tømt en gang på de to år Green Heroes har eksisteret, så det er virkelig små mængder af den type affald, der genereres hos virksomheden. Det hænger også sammen med, at Green Heroes har leverandører, der har solgt os nogle gode partier af brugte computere, hvor meget få computere har måttet kasseres og selvfølgelig indsatsen fra vores dygtige medarbejdere (”troldmændene”) på værkstedet, der kan løse de fleste tekniske problemer.

Defekte computere bruges til reservedele. Reservedelslageret består mest af defekte Apple MacBooks, der også er den type af computere Green Heroes sælger flest af.


Green Heroes genererer meget begrænsede mængder affald. Her ses den lille sorte kasse, der bruges til udtjente batterier og farligt affald (spraydåse fra trykluft). Ovenpå ligger en ødelagt skærm, der går ind under elektronikaffald. 

 

Emballage kan også genbruges
I en handelsvirksomhed som Green Heroes, hvor vi modtager og sender varer, så vil der også være noget affald fra emballage fortrinsvis pap og plastik. De papkasser og den pakkefyld vi selv modtager genbruger vi så vidt muligt i vores egne forsendelser (afsenderes navne og logoer fjernes forinden).

Der hvor Green Heroes selv indkøber og sætter ny emballage i omløb er i forbindelse med forsendelser til privatkunder. Her benytter vi nye papkasser og nyt oppusteligt plastik (pakkefyld). Men også her prøver vi hele tiden at optimere på at have en miljøvenlig emballage, f.eks. indgår der genbrugsmaterialer i vores pakketape og de sleeves vores bærbare computere også pakkes ind i er lavet af brugte plastikflasker.

Når de renoverede computere er kommet ud til kunderne, er det affald, der genereres, f.eks. fra emballage og når computeren om forhåbentlig lang tid har udtjent sin levetid, ude af vores hænder. Men med en markering som International dag for ingen spild/Nulaffalds-dag, vil vi gerne være med til at appellere bredt til forbrugere og samfund om at genbruge mest mulig og affald afleveres de rigtige steder til affaldsbehandling.

Hvis vi i fællesskab forpligter os på mere genbrug og en mere effektiv affaldsbehandling kan vi forhåbentlig i en ikke alt for fjern fremtid sige, at vi lever i et samfund, hvor de ting vi ikke kan bruge betragtes som værdifulde ressourcer og visionen om nul affald (”zero waste”) er blevet realiseret.

International dag for ingen spild understøtter følgende verdensmål som Green Heroes har forpligtet sig på: 12. Ansvarligt forbrug og produktion. Derudover indgår affaldsbehandling også i verdensmål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, der også falder ind under Green Heroes interesseområde.

 

Læs mere om International dag for ingen spild:
UN, International Day of Zero Waste 30 March: https://www.un.org/en/observances/zero-waste-day
UN-Habitat, International Day of Zero Waste 30 March: https://unhabitat.org/international-day-of-zero-waste
Wasted: 50 million tonnes of e-waste every year (2024): https://www.youtube.com/watch?v=5k-PR4y_ng0
#ZeroWasteDay An opportunity to address the global waste crisis (2023): https://www.youtube.com/watch?v=Tb7BLupWO-U

 

Læs mere om elektronikaffald:
Teknologisk Institut (17.03.2023): Brugt elektronik og elektronikaffald skal genbruges bedre: https://www.teknologisk.dk/ydelser/brugt-elektronik-og-elektronikaffald-skal-genbruges-bedre/44830

Frederik Marcher, Henrik Bendix og Simon Freiesleben (14. juni 2022): Danmark dumper i indsamling af elektronikaffald: Vi ligger på niveau med lande som Slovenien og Grækenland: https://ing.dk/artikel/danmark-dumper-i-indsamling-af-elektronikaffald-vi-ligger-paa-niveau-med-lande-som