Affaldsindsamlingen – uge 15. 2024

– Green Heroes på firmaudflugt

Af Morten A. Larsen, SoMe-virksomhedspraktikant

Green Heroes deltog i Affaldsindsamlingen 2024. Hermed vil Green Heroes gerne vise, at vi er en virksomhed, der gør en aktiv indsats for natur og miljø. Derudover har arrangementet en social værdi, fordi ledelse og medarbejdere lærer hinanden at kende på en ny måde. 

Hvis man kalder sig Green Heroes, så forventer kunderne en tydelig grøn profil. Hos Green Heroes er kerneydelsen at renovere og videresælge brugte computere. Genbrug af IT-udstyr gavner klimaet, sparer på råstoffer og reducerer mængden af elektronik-affald. Men, renoverede computere redder selvfølgelig ikke miljøet alene. Derfor kigger Green Heroes også efter andre grønne initiativer, der kan indgå i virksomhedens ”branding” og markedsføring.

Chefen skal overtales

Danmarks Naturfredningsforening har siden 2006 afholdt årlige landsdækkende arrangementer, hvor danskerne er blevet inviteret med til at fjerne affald, der ligger henkastet i naturen. Ideen bag Green Heroes medvirken er at understøtte fortællingen om en virksomhed, der gør en forskel for miljøet. Illustreret ved Green Heroes medarbejdere, der hjælper med at fjerne plastik og andet miljøskadeligt affald fra naturen.

Det er markedsføring og PR-indsats ud fra princippet: “Show it, don’t tell it.” Her anvendt til at sætte fokus på Green Heroes indsats inden for grøn omstilling.

Efter at have fået forelagt ideen, udbryder direktør Jonas Jensen: ”Hvis det er det, der skal til, så går der ikke noget af mig for at bruge en dag på at tage ud og samle affald.” Således opmuntret af chefens entusiasme for at gøre en indsats for naturen begyndte den praktiske planlægning.

Forberedelses-fasen

Allerførst måtte vi selvfølgelig gøre os bekendte med Danmarks Naturfredningsforenings arrangement. Det viste sig, at affaldsindsamlingen afholdes hvert år i uge 15. Dernæst fremgik det, at årets tema var henkastede nikotin-poser, der desværre udgør en fare for dyrelivet. Man har blandt andet kunne læse at mindre hunde er døde af nikotinforgiftning efter de har spist henkastede nikotin-poser.

Det næste spørgsmål var lokaliteten, hvor skulle Green Heroes affaldsindsamling foregå? På listen over tilmeldte arrangementer fandt vi en nabovirksomhed. Derfor besluttede vi at rykke Green Heroes indsamling lidt væk. En medarbejder foreslog et par steder i nabobyen Korsør, hvor der før har ligget meget henkastet affald. Efter en rekognosceringstur på cykel blev det vedtaget, at Granskoven i Korsør var et godt sted at samle affald.

Hvis en firmaudflugt skal blive en god oplevelse for alle, så kræver det grundig forberedelse. F.eks. er det en god ide at opfordre medarbejderne til at iføre sig praktisk udendørstøj på dagen. Derudover nåede vi frem til, at der var behov for følgende udstyr:

Indkøbsliste: handsker, håndsprit, klude, sække, spande, små plastikposer til nikotinposer, affaldsopsamlere (”grabbere”) og bagagevægt  

Merchandise – kasketter med Green Heroes logo

Når Green Heroes affaldsindsamling ikke alene handlede om at gøre noget godt for naturen, men det samtidig skulle kunne bruges i branding og markedsføring, så var der et behov for at man kan kende forskel på deltagere fra Green Heroes og alle andre danskere, der var ude og samle affald.

Der var behov for en form for uniformering og en måde at vise Green Heroes logo frem. Det skulle så afbalanceres på den måde, at det markedsføringsmæssige ikke måtte kræve så meget energi og ressourcer, at det undergravede det miljømæssige formål. Den løsning vi valgte, var at vores deltagere fik udleveret en ”trucker-kasket” med Green Heroes logo.

Det sociale – firmaudflugt

Fredag den 12. april var dagen for Green Heroes affaldsindsamling. Vi var heldige med den store faktor i alle udendørsarrangementer man ikke selv kan kontrollere, nemlig vejret. Det var lettere overskyet, men foreløbig ingen regn.

Green Heroes partner, Stig Herstal havde indvilget i at lægge bil til arrangementet. En rummelig el-bil, hvor der var plads til både direktører, medarbejdere og vores udstyr. Detaljen med, at vi kunne transportere os i elbil, understøttede arrangementets grønne formål.

Allerede efter få kilometers kørsel begyndte deltagerne at fortælle ”røverhistorier”, som det hører sig til på enhver god herretur. Dermed var vi allerede godt i gang med et andet af turens formål, der handlede om at ryste ledelse og medarbejdere sammen. Når man til dagligt sidder på forskellige kontorer og værksteder, kan det gavne en virksomhed på mange forskellige måder, at medarbejderne lærer hinanden bedre at kende. Helt oplagt er det godt for kommunikationen.

Efter en underholdende køretur ankom team Green Heroes til Granskoven i Korsør, hvor deltagerne får udleveret udstyr og affaldsindsamlingen går i gang. Det bliver hurtigt klart, at der er rigeligt med affald til at vi kan få formiddagen til at gå. Affaldet bestod fortrinsvis af: flasker (glasskår), øl- og sodavandsdåser, plastikposer og anden emballage. Derudover fandt vi: isolering, et lille tæppe og diverse metalgenstande.

Husk medarbejderplejen

Efter vi havde været i gang med affaldsindsamling en god times tid, blev det tid til en pause, hvor man kunne udveksle erfaringer om: affaldstyper, det besværlige ved at samle affald i brombærkrat og ”grabbernes” kvalitet. Forinden havde Stig været en smut på den nærliggende tankstation og hentet sodavand og scones til de hårdtarbejdende medarbejdere.

Der fulgte endnu en tur rundt i terrænet med affaldsindsamling, hvorefter affaldet skulle sorteres, lægges i sække og vejes med bagagevægten. Danmarks Naturfredningsforening vil gerne have indberettet, hvor meget af de forskellige typer affald, der bliver samlet ind.

Resultatet af Green Heroes affaldsindsamling: 32,3 kg restaffald, 6,2 kg metal og 6,5 kg glas. Heldigvis fandt vi ingen nikotinposer.

Vores affaldsindsamling sluttede ved frokosttid. Derefter var der kun tilbage en køre på Slagelse genbrugsstation og få afleveret det indsamlede affald i de rigtige containere. Heldige som vi var, lige efter vi var kommet ud fra genbrugsstationen, så begyndte det at regne.

Efter nogle timers affaldsindsamling i Granskoven ved Halsskov Havn i Korsør, bliver affaldet først sorteret, lagt i plastsække og afslutningsvis vejet med bagagevægt. På billedet ses Stig og Jonas, der er i gang med at veje af. Begge er iført grøn-hvide kasketter med sort Green Heroes logo.
Efter nogle timers affaldsindsamling i Granskoven ved Halsskov Havn i Korsør, bliver affaldet først sorteret, lagt i plastsække og afslutningsvis vejet med bagagevægt. På billedet ses Stig og Jonas, der er i gang med at veje af. Begge er iført grøn-hvide kasketter med sort Green Heroes logo.

 

Stig afleverer det sidste metalaffald på genbrugsstationen i Slagelse.
Stig afleverer det sidste metalaffald på genbrugsstationen i Slagelse.

Hvis man et øjeblik ser Affaldsindsamlingen 2024 i globalt perspektiv, kan Green Heroes medvirken ses i den sammenhæng, at vi har forpligtet os på verdensmål 12, der omhandler ”farligt affald” og ”genanvendelsesrate”, og vi har interesse for verdensmål 11, der indbefatter ”affaldsbehandling”.

Læs mere om Green Heroes bestræbelser på at reducere det affald, der opstår som følge af virksomhedens egne aktiviteter:

https://greenheroes.dk/international-dag-for-ingen-spild-30-marts-2024/

Læs mere om næste års affaldsindsamling hos Danmarks Naturfredningsforening: https://www.affaldsindsamlingen.dk/